Privacyverklaring:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarbij kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik (na expliciete toestemming van jou) heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij je huisarts.

Ik doe mijn uiterste best je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig met je persoonlijke en medische gegevens om ga. Daarbij zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.


Een klein deel van de gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur of declaratie op kan stellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in je cliëntendossier blijven (zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist) 20 jaar bewaard en je gegevens die gebruikt worden voor de financiële administratie 7 jaar.


Op de declaratie die je ontvangt staan, met als doel dat je deze nota kunt declareren, gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden;

 • Je naam, adres, postcode en woonplaats.

 • Je geboortedatum.

 • Je verzekeringsnummer.

 • De datum van behandeling.

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld "natuurgeneeskundig consult".

 • De datum, de duur en de kosten van het consult.Cookiestatement:

PARAMEDIC maakt op haar website gebruik van cookies. In dit cookiestatement lees je meer over deze cookies en op welke manier ze worden toegepast. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

De cookies die PARAMEDIC plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan jou als individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld gebruiken ik voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden; om de website optimaal te laten functioneren en het navigeren te vergemakkelijken.
 • Voor analytische doeleinden; om te zien hoeveel bezoekers de website hebben bezocht.


Je kunt als je de site bezoekt in de cookiebanner het gebruik van cookies toestaan of weigeren.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC