Shiatsu:

De officiële definitie voor Shiatsu luidt:

“Shiatsu is een vorm van manuele therapie: een manipulatie met behulp van duimen, vingers en handpalmen, zonder gebruik te maken van enig instrument (mechanisch of andersoortig) om door het uitoefenen van druk op het lichaam stoornissen te verhelpen, de gezondheid te bevorderen en bepaalde ziekten te behandelen”.

Letterlijk vertaald betekent Shiatsu “vingerdruk“ (Shi = vinger, Atsu = druk).

Kenmerkend voor Shiatsu is de gestructureerde manier van werken. De plaatsen waar druk op het lichaam wordt uitgeoefend worden tsubo’s genoemd. Tsubo’s zijn kernpunten op de meridianen die ontvankelijk zijn voor manipulatie. Via deze tsubo’s kan Ki (levensenergie) gemanipuleerd worden. In totaal liggen er op de meridianen, die als een netwerk door het lichaam lopen, meer dan 350 tsubo’s. Alle tsubo’s hebben een eigen meridiaanaanduiding en een eigen nummer. Voorbeelden hiervan zijn Nier 1, Hart 4 en Blaas 67.

Shiatsu kent een aantal vormen. Ik ben opgeleid in de vormen Shiatsu Ryoho en Karui Shiatsu Ryoho. Beide therapievormen worden op de blote huid gegeven. Mocht het voor jou in eerste instantie te confronterend zijn op de blote huid aangeraakt te worden, dan kan ik uitwijken naar StoelShiatsu. Bij StoelShiatsu zit je op een speciaal daarvoor ontworpen behandelstoel en behandel ik je door je kleding heen.

Alle vormen van Shiatsu vinden hun oorsprong in de Traditionele Chinese Geneeskunde, en wel in de Amma-massage. Amma vormt samen met acupunctuur, fytotherapie (kruidengeneeskunde), voedingsleer en bewegingstherapie de kern van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Een van de meest in het oog springende aspecten van de Traditionele Chinese Geneeskunde is dat men tientallen eeuwen geleden al een nauwkeurige verklaring kon geven van het functioneren van het menselijk lichaam. In ditzelfde tijdperk waren Europeanen nog aangewezen op druïden en tovenaars.

Mijn ervaring is dat er weinig klachten zijn die niet positief op een Shiatsu behandeling reageren. Om je toch een indruk te geven, volgt hier een aantal klachten.

 • Alle aan stress gerelateerde klachten (slapeloosheid, (spier)spanningen, burn-out en overspannenheid).

 • Astma en bronchitis.

 • Blaasproblemen.

 • Fibromyalgie.

 • Hoofdpijn met verschillende oorzakelijke achtergronden.

 • Ischias en het periformissyndroom.

 • Menstruatiepijn en menstruatiestoornissen.

 • Migraine.

 • Pijn.

 • Problemen in het bewegingsapparaat (nek-, schouder- en rugklachten).

 • Problemen in het spijsverteringssysteem (maag- en darmproblemen).

 • Reuma.

 • Whiplash.

 • Ziekte van Bechterew.


Daarnaast heeft Shiatsu een positieve uitwerking bij het verbeteren van je algemene gezondheid, het verhogen van je afweer en het verhogen van je gevoel van welbevinden, ook wanneer je chronisch of ongeneeslijk ziek bent.

Heb jij van één of meerdere van de hiervoor genoemde aandoeningen en wi je daar iets tegen doen? Neem dan contact met me op voor het maken van een afspraak. We bekijken dan samen wat ik voor je kan betekenen.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC