Hartcoherentietraining:

De hartcoherentietraining van PARAMEDIC is een praktische training. U leert in vijf sessies diverse technieken die u in staat stellen stress en emoties beter te managen.

Hartcoherentie is een techniek - ontwikkeld door het Institute of HeartMath in Californië – waarmee u invloed kunt uitoefenen op uw autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel bestaat uit de Sympathicus (de werken-vechten-vluchten modus) en de Parasympathicus (de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie).

Bij stressgerelateerde, mentale, emotionele en veel fysieke klachten wordt de Sympathicus geactiveerd. Als reactie hierop gaat het lichaam veel cortisol aanmaken. Cortisol is een stresshormoon. Een chronisch verhoogde cortisolspiegel gaat ten koste van de zogeheten Feel Good hormonen waaronder DHEA, serotonine en dopamine. Hierdoor wordt u gevoeliger voor het ontwikkelen van onder andere angststoornissen, depressiviteit, slaapstoornissen, concentratieproblemen, gewichtstoename (vetzucht), spijsverteringsproblemen, hart- en vaatziekten, chronische pijn, een hoge bloeddruk en Alzheimer.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw ontdekte de Amerikaanse cardioloog Andrew Armour dat het hart een neuraal netwerk (een groep van met elkaar verbonden zenuwcellen) bezit dat communiceert met en invloed uitoefent op ons brein. Hij ontdekte dat er niet alleen zenuwbanen van de hersenen naar het hart lopen, er lopen ook zenuwbanen van het hart naar de hersenen. Daarbij is het interessant te weten dat het hart meer signalen naar de hersenen stuurt dan andersom. Het hart en de hersenen communiceren met elkaar via deze zogeheten hart-breinverbinding en de hart-breinverbinding communiceert met het hele lichaam.

Veel mensen denken dat het hart de hele dag in eenzelfde ritme klopt. Niets is minder waar. Bij een inademing versnelt het hartritme en bij een uitademing vertraagt het hartritme. De tijd tussen twee hartslagen wordt interval genoemd. Tezamen vormen ze het hartritmepatroon.

Hoe we ons voelen en hoe we handelen heeft invloed op ons hartritmepatroon. Stress en ander mentaal, emotioneel en/of fysiek ongemak resulteren in een chaotisch hartritmepatroon. Een chaotisch (niet coherent) hartritmepatroon activeert de Sympathicus (werken-vechten-vluchtenmodus) en de aanmaak van cortisol. Positieve gevoelens als passie, opgewektheid, vreugde, "flow" en waardering laten een harmonieus hartritmepatroon zien. Een harmonieus (coherent) hartritmepatroon activeert de Parasympathicus (de modus voor rust, herstel en opbouw van nieuwe energie) en de aanmaak van Feel Good hormonen.

Door met de hartcoherentietechnieken uw hartslag en ademhaling te laten resoneren in een frequentie tussen 0,04 en 0,15 Hz, ontstaat zowel balans tussen de Sympathicus en de Parasympathicus als een harmonieus (coherent) hartritmepatroon. Door de hiervoor genoemde hart-breinverbinding heeft dit een positieve invloed op uw brein dat uit drie delen bestaat:

Het eerste brein beheerst instincten, reflexen en het basaal functioneren. Ons instinctieve besef van gevaar komt uit deze laag. Een andere naam voor het eerste brein is hersenstam of reptielenbrein. Het eerste brein en de medulla (het onderste deel van de hersenstam) reguleren ook de bloeddruk en het autonome zenuwstelsel.

Het tweede brein is betrokken bij onze gevoelens en emoties. Zonder dit brein zouden we geen gevoel van boosheid, angst, frustratie, verdriet, veiligheid of vreugde kunnen ervaren. Het tweede brein maakt het ook mogelijk dat we onthouden wat er in het verleden is gebeurd (terugblik). Daarbij scant het tweede brein het hartritmepatroon.

Het derde brein maakt het ons mogelijk vooruit te kijken en daarmee te overzien wat de gevolgen van onze beslissingen zijn vóórdat we handelen. Het derde brein (ook wel cortex genoemd) stuurt het denken, ons probleemoplossend vermogen, de mogelijkheid onszelf doelen te stellen en te kunnen plannen. Daarbij coördineert het derde brein de activiteit van het tweede brein en maakt het het mogelijk dat we gevoelens en emoties kunnen onderscheiden en benoemen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een onregelmatig hartritmepatroon de activiteit van het derde brein, en daarmee het (helder) denken, belemmert. Een regelmatig hartritmepatroon stimuleert daarentegen de functie van het derde brein en vergemakkelijkt het denken. Aangezien er een voortdurende interactie tussen de drie hersengebieden bestaat, is het voor het managen van stress en emoties belangrijk dat de drie breinen harmonieus met elkaar samenwerken. Hartcoherentie bewerkstelligt dit.

Tijdens de hartcoherentietraining leert u hoe u hartcoherentie kunt bereiken en ook de technieken waarmee u in staat wordt gesteld om

  • emotionele stress te verminderen,

  • de betekenis, drama en emotionele lading uit reacties te halen (u zult merken dat er een grotere buffer tussen u en de stressor ontstaat, u minder energie verspilt en een helder hoofd houdt),

  • automatische gedragspatronen te veranderen,

  • eventueel stress- en emotie-eten te stoppen.

  • Ook staan we stil bij uw kernkwaliteiten, uw valkuilen en uitdagingen en "allergieën" voor bepaald gedrag van anderen.


Het aanleren van Hartcoherentie is uitermate zinvol gebleken bij klachten als:


Stress en Burn-out

Overgewicht

Stress- en emotie-eten

Diabetes type I en II

Depressies

Hartkloppingen

Slapeloosheid

Revalidatie na een hartoperatie of hartinfarct

Angststoornissen

Hoofdpijn door druk en migraine

Woedebeheersing

Terugkerende buikpijn zonder lichamelijke oorzaak

Emotionele disbalans

Spijsverteringsklachten

Syndroom van Asperger

Chronische pijn

Faalangst

Pijn door brandwonden

ADD en ADHD

Fibromyalgie

Gewoontestoornissen

Astma

Gilles de la Tourette

Hoge bloeddruk


Heeft u last van één of meerdere van de hiervoor genoemde klachten of zit u om een andere (onduidelijke) reden niet lekker in uw vel? Neem dan contact met me op om te bezien of de Hartcoherentietraining iets voor u kan zijn.

Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC