Algemene voorwaarden:

Er is mij veel aan gelegen vooraf duidelijke afspraken te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderstaande algemene voorwaarden en een behandelovereenkomst. Op het moment dat u de praktijk bezoekt, treden beiden automatisch in werking.

  • De duur van een Intake is maximaal 75 minuten. Na de Intake wordt een behandelplan opgesteld dat in het tweede consult wordt besproken.

  • De duur van een consult is inclusief de eventuele aan- en uitkleedtijd en het maken van een nieuwe afspraak.

  • Zowel de kosten voor de Intake als vervolgconsulten worden aan het eind van het consult afgerekend. Hierbij hebben pinbetalingen de voorkeur boven contante betalingen.

  • Consulten kunnen, afhankelijk van uw Zorgverzekeraar en de polis die u heeft afgesloten, (deels) vanuit het aanvullende pakket voor vergoeding in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie.

  • Voor de praktijk in Zuidlaren geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 24 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de dag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch.

  • Voor de praktijk in Leusden geldt dat u bij verhindering uw afspraak tenminste 48 uur vóór aanvang van de sessie af dient te zeggen. Dit houdt in dat wanneer u op de vrijdagen dat ik in Leusden werk en u om 10.00 uur een afspraak hebt, u uw afmelding de woensdag ervoor vóór 10.00 uur kenbaar gemaakt moet hebben. Dit kan via het contactformulier op deze site, per mail en telefonisch. Op dagen dat het aantal annuleringen dusdanig hoog is dat het zakelijk gezien niet loont de reis naar Leusden te maken, hou ik me het recht voorbehouden de overgebleven afspraken te verzetten naar een andere vrijdag.

  • Bij het ongeacht de reden niet tijdig afzeggen van uw afspraak of het zonder bericht niet verschijnen, wordt het consult volledig in rekening gebracht. Aan deze voorwaarde wordt, hoe onplezierig ook, strikt de hand gehouden.

  • Voor cliënten van PARAMEDIC geldt dat telefonisch of per e-mail gestelde vragen met een inhoudelijk op uw klacht en/of veranderwens gericht karakter worden aangemerkt als consult. Het tarief dat voor dit consult in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de tijd die het neemt uw vraag te beantwoorden (zie tarieven).Ontwerp, teksten en realisatie Janine Alting - Copyright 2006 PARAMEDIC